АНАСТАСИЙ (Чаплыгин)
архимандрит  
14.10.1901 - 22.03.1989